Skip to main content
Lajmet më të fundit

Albania in Fruit Logistica 2018

Raportimi tek GIZ-SARED / ISBUR CENTER Aktivitetet e Grupeve të Zinxhirit të Vlerës

Raportimi tek GIZ-SARED / BMA Aktivitetet e Grupeve të Zinxhirit të Vlerës datë 7 korrik 2017.

Raportimi tek GIZ-SARED /WSA Aktivitetet e Grupeve të Zinxhirit të Vlerës

Raporti i punes per Grupin i Fermerëve te Prodhimin e Pjeshkës Tapi, Kozare-Perondi, Kuçovë, 14-15 janar

Broshurë Informative, Albania in Fruit Logistica, Shkurt 2018

Më shumë

Më të fundit

Broshurë Informative, Albania in Fruit Logistica, Shkurt 2018

Më shumë

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave – MBZHRAU ne...

Më shumë

Kriteri teknik bashkëkohor për të korrur si kulturat e egra-spontane të oregano-s. Rritja e njohurive për përdorime biologjike dhe medicinale, faza...

Më shumë

FAO’s newly established office in Albania was inaugurated today, in the presence of Minister of Agriculture Edmond Panariti and FAO Director-General...

Më shumë

Mediat Sociale

sektori juaj i bujqësisë

më shumë

Librari

PLATFORMA “RRJETI PËR INOVACION, KËRKIM DHE KËSHILLIM BUJQËSOR”

Mbështetje & Shërbime

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave”

Hulumtim & Këshillim Bujqësorë

MANUALI I PËRDORIMIT TË PLATFORMËS TYPO3