Lajme

Broshurë Informative, Albania in Fruit Logistica, Shkurt 2018

Më shumë

OJF Zbatuese: Grate ne Bujqesine e Qendrueshme(WSA)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave – MBZHRAU...

Më shumë

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave – MBZHRAU ne bashkepunim ISBUR Center zhvilloj takimin me...

Më shumë

Kriteri teknik bashkëkohor për të korrur si kulturat e egra-spontane të oregano-s. Rritja e njohurive për përdorime biologjike dhe medicinale, faza vegjetative e korrjeve, teknologjia e korrjes.

Më shumë

Ne kuader te projektit, te mbeshtetur nga GIZ/ SARED, ne dy rajonet Berat dhe Shkoder, me 4 grupe grash, shoqata WSA, ne tremujorin e pare, te implementimit te ketij projekti, eshte fokusuar ne...

Më shumë