Lajme

Sesioni i trajnimit “Kërkesat e Sistemeve të Kontrollit të Sigurisë Ushqimore HACCP dhe standartet e Ligjit Shqiptar për Ushqimet” u ndoq nga 14 gra anëtare të grupit të punës së grave në zonën e...

Më shumë

Me dt.14.01.2017, u zhvilluat takimi me grupin e fermereve te prodhimit te pjeshkes ne Tapi, Kozare-Perondi. Qellimi ishte prezantimi i raport vleresimeve te analizave te perberjes se tokes per çdo ...

Më shumë

Në datën 24.09.2016 u zhvillua trajnimi me pjestarët e Grupit LUJZ (ora 10:00) dhe Grupit REÇ (ora 15:00) që kultivojnë bimë aromatike, kryesisht sherebelë, timus dhe livando. Gjatë trajnimit,...

Më shumë

Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Adminstrimit të Ujrave, z. Edmond Panariti në datën 13 korrik 2014, kreu një vizitë pune në Drejtorinë e Teknologjive Blegtorale të QTTB-së Korçë. Vizita u...

Më shumë

Në dt 7 korrik 2014 u zhvillua analiza e 6-mujorit për QTTB Vlorë.

Departamenti Pemtari Vreshtari I përbërë nga tre sektorë  prezantoi punën e bërë për  realizimin e objektivave të  çdo projekti ...

Më shumë