Analizë 6 mujore e punës në QTTB Vlorë

Në dt 7 korrik 2014 u zhvillua analiza e 6-mujorit për QTTB Vlorë.

Departamenti Pemtari Vreshtari I përbërë nga tre sektorë  prezantoi punën e bërë për  realizimin e objektivave të  çdo projekti  për 6 mujorin e parë si dhe realizimn e tyre financiar      

Gjithashtu u raportua puna e bërë nga  Sektori i Financës dhe Baza prodhuese eksperimentale.