Broshura

Vlerësimi i Ndikimeve të Ndryshimeve Klimatike dhe Masave Adaptuese mbi Prodhimtarinë e Kulturave Bujqësore në Shqipëri  

Studim i Bankës Botërore për Reduktimin e Prekshmërisë nga Ndryshimet...

Më shumë

Patatja kultivohet në shumë zona e rajone të botës dhe pothuajse në çdo rreth të vendit.
Si veçori e saj është se ajo shumëzohet në mënyrë vegjetative, ku si material mbjellës
shërbejnë...

Më shumë

Kjo broshurë është një libër referencë për t’u përdorur gjatë dhe pas takimit “Menaxhimi i integruar i parazitëve” dhe parashtron aspektet kyçe të MIP-së në prodhimin e perimeve.

Objektivi i këtij...

Më shumë