Broshura

Pemët frutore përbëhen nga organet vegjetative (rrënja, trupi, gjethet) dhe në organe të riprodhimit (lulja, fruti). Lidhur me vendosjen e organeve ndaj sipërfaqes së tokës, dallojmë: sistemin...

Më shumë

Hyrje
Malina ose mjedhra dhe manaferra e zezë e butë marrin një rëndësi në
kushtet e sotme të ekonomisë së tregut për vlerat e tyre ushqyese shumë
të larta dhe cilësore, për mundësitë e kultivimit në të...

Më shumë

Ajo bën te mundur përzgjedhjen e produkteve kimike dhe bioteknologjinë. Koncepti i luftës se drejtuar lindi dhe zhvillohet si moment i pare i një evolucioni kultural qe krijoi apo themeloi pranimet e...

Më shumë

Në kët tekst janë përfshirë të gjitha aktivitet më të rëndësishme gjatë kultivimit të mjedrës si: përzedhja e parcelës dhe kultivarët, ngritja dhe masat e përkujdesit të plantacionit si dhe vjelja dhe...

Më shumë

Sa i përket klasifikimit pomologjik, molla (Malus domestica),
renditet në grupin e pemëve farore, e cila për nga përhapja e zë vendin e tretë
në botë, menjëherë pas citruseve dhe bananeve. Nëse merret...

Më shumë