Broshura

Për ti njoftuar fermerët dhe studentët kosovarë me një qasje të re në bujqësi, me

bujqësinë ekologjike (organike, biologjike), Zyra e REC-ut në Kosovë ka vendosur të

botoj këtë broshurë. Broshura...

Më shumë

Doracak për Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve  

Sa i përket klasifikimit pomologjik, molla (Malus domestica), renditet në grupin e pemëve farore, e cila për nga përhapja e zë vendin e tretë në...

Më shumë

Sherebela dhe kultivimi i saj në zonën e malësisë së madhe, si dhe në kushte të tjera të ngjashme me të

(Udhëzues Për Fermerët dhe Specialistët)

Ky udhëzues botohet dhe financohet nga Programi i SNV...

Më shumë

Over the past 15 years, FAO has played an active role in supporting Albania’s national development plans and strategies for agriculture-related sectors. The Organization has provided a variety of...

Më shumë