Broshura

HISTORIKU DHE PROBLEME TË PRODHIMIT TË SERRAVE NË KOSOVË
Në Kosovë ndërtimi i serrave prej xhami ka filluar në fillim të vitev 70. Në atë kohë janë ndërtuar 24 ha serra prej xhami (ne Prizren, Kamenicë...

Më shumë

Ky manual është një libër referencë që mund të përdoret gjatë takimit “Praktikat më të mira për prodhimin e qëndrueshëm te bagëtitë e imëta” dhe pas tij, dhe parashtron aspektet kyçe të blegtorisë së...

Më shumë

1. PEMËT FARORE, DRUFRUTORËT FARORË
Llojet e këtij grupi i bashkon tipi i frutit që është i rremë. Pjesa që konsumohet përbëhet nga inde që rrjedhin nga zhvillimi i bazës së kupës, vezores dhe karpelat...

Më shumë

Kjo broshurë është një libër referencë për t’u përdorur gjatë dhe pas takimit “Të prodhosh produkte bulmet për t’i shitur” dhe parashtron aspektet kryesore të përpunimit të produkteve të bulmetit me...

Më shumë