Molla

Sa i përket klasifikimit pomologjik, molla (Malus domestica),
renditet në grupin e pemëve farore, e cila për nga përhapja e zë vendin e tretë
në botë, menjëherë pas citruseve dhe bananeve. Nëse merret parasysh
pikëpamje e veçorive biologjike, ekologjike dhe kërkesave të tjera tekniko
teknologjike, shumanshmëria e përdorimit të frutave, mundësia e tregut për
kushtet tona të pemëtarisë, vlerësohet se në të ardhmen molla ka një
perspektivë shumë të mirë.
 

Shkarko pdf