Vleresimi i ndikimit te ndryshimeve klimatike

Vlerësimi i Ndikimeve të Ndryshimeve Klimatike dhe Masave Adaptuese mbi Prodhimtarinë e Kulturave Bujqësore në Shqipëri  

Studim i Bankës Botërore për Reduktimin e Prekshmërisë nga Ndryshimet Klimatike të Sistemeve Bujqësore në Evropë dhe Azinë Qendrore (EAQ)  

Shkarko pdf