Broshura / Blegtori

Ky manual është një libër referencë që mund të përdoret gjatë takimit “Praktikat më të mira për prodhimin e qëndrueshëm te bagëtitë e imëta” dhe pas tij, dhe parashtron aspektet kyçe të blegtorisë së...

Më shumë

Kjo broshurë është një libër referencë për t’u përdorur gjatë dhe pas takimit “Të prodhosh produkte bulmet për t’i shitur” dhe parashtron aspektet kryesore të përpunimit të produkteve të bulmetit me...

Më shumë