Broshura / Hortikulturë

Patatja kultivohet në shumë zona e rajone të botës dhe pothuajse në çdo rreth të vendit.
Si veçori e saj është se ajo shumëzohet në mënyrë vegjetative, ku si material mbjellës
shërbejnë...

Më shumë

Kjo broshurë është një libër referencë për t’u përdorur gjatë dhe pas takimit “Menaxhimi i integruar i parazitëve” dhe parashtron aspektet kyçe të MIP-së në prodhimin e perimeve.

Objektivi i këtij...

Më shumë

HISTORIKU DHE PROBLEME TË PRODHIMIT TË SERRAVE NË KOSOVË
Në Kosovë ndërtimi i serrave prej xhami ka filluar në fillim të vitev 70. Në atë kohë janë ndërtuar 24 ha serra prej xhami (ne Prizren, Kamenicë...

Më shumë