Broshura / Pemë frutore dhe arrore

Hyrje
Malina ose mjedhra dhe manaferra e zezë e butë marrin një rëndësi në
kushtet e sotme të ekonomisë së tregut për vlerat e tyre ushqyese shumë
të larta dhe cilësore, për mundësitë e kultivimit në të...

Më shumë

Në kët tekst janë përfshirë të gjitha aktivitet më të rëndësishme gjatë kultivimit të mjedrës si: përzedhja e parcelës dhe kultivarët, ngritja dhe masat e përkujdesit të plantacionit si dhe vjelja dhe...

Më shumë

Sa i përket klasifikimit pomologjik, molla (Malus domestica),
renditet në grupin e pemëve farore, e cila për nga përhapja e zë vendin e tretë
në botë, menjëherë pas citruseve dhe bananeve. Nëse merret...

Më shumë

Doracak për Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve  

Sa i përket klasifikimit pomologjik, molla (Malus domestica), renditet në grupin e pemëve farore, e cila për nga përhapja e zë vendin e tretë në...

Më shumë