Teknologji

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: t’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine rreth ujitjes ne pemetore. Kur duhet te filloje ujitja? Ujitja duhet te...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine rreth plehrimit ne pemetore. Megjithese bimët e pemeve frutore, fale sistemit...

Më shumë