Modul Trainimi Standarti i Cilesise EurepGAP

Kultivuesve të frutave dhe perimeve u duhet të përballen me kërkesat në rritje për sa u përket produkteve të tyre dhe sistemit të tyre të prodhimit. Tregu kërkon produkte me masa standarde e të gjurmueshme si edhe furnitorë të besueshëm. Nevoja për sigurinë e ushqimit dhe cilësinë e produktit është e njohur gjerësisht nga Bashkimi Evropian dhe më tej, industria ushqimore dhe konsumatorët.