Teknikat e pasvjeljes se perimeve gjethore domates dhe pjeprit

Ne pergjithesi perimet gjethore dhe ato te grupit te solanoreve jane te ndjeshme gjate proceseve te manipulimit dhe paraqesin risk te larte nese nuk aplikohen teknologji te pershtatshme te pasvjeljes. Keto i klasifikojme sipas kerkesave te per kushtet e ambjentit gjate ruajtjes pas vjeljes, menytres se perdorimit te tyre nga konsumatori (te fresketa, te perpunuara, garuara etj.), klasifikimit botanik dhe pjesa e bimes qe perdoret.