Vjelja dhe ruajtja e perimeve

 

Megjithese trajtimi pas vjeljes, ruajtja dhe tregetimi i produkteve te fresketa eshte zhvilluar me intensivisht si shkence keto 50 vitet e fundit, arti i ruajtjes se ushqimeve eshte shume i hershem. Ne kete pjese jepet nje pershkrim i shkurter i dijeve dhe praktikave qe zbatonte njeriu ne epoka arkaike per minimizimin e humbjeve ne ushqime ne menyre qe te perballonte mungesat e tyre ne periudha te ndryshme.