Teknologji / Blegtori

Ferma është njësi ekonomiko- administrative me titre pronësie ose kontratë qiraje ligjore, cila ka për objektiv prodhimet qumësht,mish,lesh për tregëtim (ose dhe përpunimin e tyre në rastin kur janë...

Më shumë

Natyra e nevojave ushqimore të ripërtypësve janë për :

Energjia : Ështe e domosdoshme për funksionimin e organizmit, për fabrikimin e qelizave të reja si ato të qumështit etje,

Burimet e energjisë :...

Më shumë

Përshkrimi: Djathërat në shëllirë janë djathëra të stazhionuar, me konsistence jo te forte deri në të butë.

 

 

Më shumë

Shëndeti i Bagëtive të imta

Prodhimi, pra aftesia prodhuese është pasqyrimi më i mirë i një tufe të shëndetshme. Gjëndja shëndetsore e tufës ose e kafshëve nuk ka si reflektohet ndryshe veçse nga...

Më shumë

Feta është një djathë me cilësi të lartë , i ruajtur në shëllirë , në form fetash;. Qumeshti i kontrolluar nga prodhuesit dhe i sjelle nga ata ne fabriken e perpunimit ne konteniere; Koagulimi i...

Më shumë