Teknologji / Pemë frutore dhe arrore

Shtimi i pemëve frutore bëhet nepermjet dy mënyrave kryesore që janë: i) Me farë (seksuale ose gamike); ii) Me pjesë vegjetative (agamike). Per te realizuar filiza dhe fidana cilësore, është e...

Më shumë

Material mbi krasitjen e pemeve frutore

Më shumë

Fale sistemit rrenjor mjaft te zhvilluar dhe shumë te afte per te marrë ujin dhe lendet ushqimore nga thellesite e tokes, bimet e pemeve frutore duken sikur nuk kanë kerkesa te dukshme per lendet...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje se çfare duhet ditur per VJELJEN E FRUTAVE DHE TRAJTIMIN E TYRE PAS VJELJES deri ne...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje eshte, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se ÇFARE PARIMESH DUHEN NDJEKUR GJATE KRASITJEVE FORMUESE PIRAMIDALE te...

Më shumë