Teknologji / Të gjitha

Speci ka kërkesa të veçanta për elementet ushqimorë. Vetë ndërtimi i sistemit rrënjor dhe aftesia e tij relativisht e ulet per ti asimiluar këto elemente, bën që kjo bime të ketë kërkesa relativisht...

Më shumë

NEVOJAT E TRANGULLIT PËR LËNDË USHQIMORE. Trangulli ka kërkesa të veçanta për elementet ushqimorë. Sistemi rrënjor i tij ka aftesi relativisht me te ulet se bimet e tjera per ti asimiluar këto...

Më shumë

Interesi per prodhimin e domates ne mjedise te mbrojtura ka ardhur nga viti ne vit duke u rritur. Ne kete drejtim, fermerëve u nevojitet nje vizion me i qarte ne lidhje me teknologjine e kultivimit,...

Më shumë

Ne radhe te pare duhet te dime se, bimet qe kultivohen ne keto mjedise janë shumë kërkuese ndaj elementeve ushqimore dhe mosplotsimi i njërit apo tjetërit në kohën, sasinë dhe cilësinë e duhur, ndikon...

Më shumë

Uji eshte elementi baze dhe me i rendesishem jetesor, sepse nga gjendja dhe sasia e tij ne toke dhe ajer, varet rritja dhe zhvillimi normal i bimeve te cilat rriten dhe zhvillohen ne kushtet e fushes...

Më shumë