Skip to main content

Lajmet më të fundit

Broshurë Informative, Albania in Fruit Logistica, Shkurt 2018

Më shumë

OJF Zbatuese: Grate ne Bujqesine e Qendrueshme(WSA)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministria e Bujqësisë,...

Më shumë

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave – MBZHRAU ne...

Më shumë

Kriteri teknik bashkëkohor për të korrur si kulturat e egra-spontane të oregano-s. Rritja e njohurive për përdorime biologjike dhe medicinale, faza...

Më shumë

Ne kuader te projektit, te mbeshtetur nga GIZ/ SARED, ne dy rajonet Berat dhe Shkoder, me 4 grupe grash, shoqata WSA, ne tremujorin e pare, te...

Më shumë