Mbështetje dhe shërbime

Mbështetje dhe shërbime është një seksion i platformës që jep informacion të detajuar mbi të gjitha skemat mbështetëse dhe shërbimet, si dhe institucionet publike apo private që i realizojne ato.