Informacion dhe njohuri

Informacioni dhe Njohuritë Bujqësore janë thelbësore për komunitetet rurale që ti përgjigjen me sukses mundësive, sfidave, ndryshimeve sociale, ekonomike dhe teknologjike.

Shërbim publik

Shërbim privat

Projekte