Aktiviteti ekonomik kryesor i Sonnentor shpk është eksporti i lëndës së parë, bimë aromatike, organike (bio). Sonnentor shpk është njëkohësisht distributor i produkteve ushqimore organike. Një ndër aktivitetet e tjera të Sonnentor shpk është ofrimi i ekspertizës/konsulencës në fushën e prodhimit,...

Më shumë