Këshilla

SI TË PRODHOJMË QUMËSHT TË SHËNDETSHËM E CILËSOR

Më shumë

PERMBAJTJA

1. Djathi njohuri te pergjithshme

2. Klasifikimi I djathrave

3. Cilesite e qumeshtit per djathe

4. Faktoret qe ndikojne ne mpiksjen e qumeshtit per djathe

5. Proçeset teknologjike te...

Më shumë

Blegtori shqiptar është i shquar për mbarështimin e bagëtive t’imta. Por për kushtet ekonomike që ai ka pasur, ndërtimet ose ndryshe strehimi i bagëtive t’imta ka qënë gjithmonë i papërshtatshëm për...

Më shumë

Program Trajnimi

Higjena personale është një faktor kyç në Sigurinë dhe Cilësinë Ushqimore

Më shumë

Material trainues për punonjësit e njesive te përpunimit të qumështit

Më shumë

Drejtimi specifik:
-  Të mbarështojë, dhe  konsolidojë treguesit gjenetiko-produktivë të racave të pastra (dhen,dhi) e  të gjedhit të zonave malore.
-  Të prodhojë reproduktorë të racave përmirësuese  ...

Më shumë

Drejtimi specifik:
-  Të mbarështojë, dhe  konsolidojë treguesit gjenetiko-produktivë të racave të pastra (dhen,dhi) e  të gjedhit të zonave malore.
-  Të prodhojë reproduktorë të racave përmirësuese...

Më shumë

Në se për arsye të ndryshme ka akoma fermerë që nuk kanë bërë kositjen e parë dhe lënien e parcelave për farë, apo të tjerë që synojnë të marrin edhe një kosë për masë, të mos harrojnë se janë në...

Më shumë

Ka përfunduar pjellja e dhive. Vëmendja juaj në këtë periudhë duhet të përqendrohet në trajtimin e kecave në drejtim të pirjes së sasisë optimale të qumështit, kontrollit të dinamikës së zhvillimit të...

Më shumë

Jemi në fillim të muajit mars, me kushte klimaterike mjaft të favorshme. Në zonën e ulët bregdetare pothuajse nuk kemi pasur asnjë ditë me ngrica. Kjo ka bërë që bimët e mbjella në serra si domate,...

Më shumë

Për fermat e dhive.

Në muajin shtator dhe në disa zona malore të vendit muaji tetor është periudha e ndërzimit të dhive. Vrojtimet dhe ekspertizat e kryera nga ana jone në zona të ndryshme të vendit...

Më shumë

Periudha e fillimit të pranverës dhe sidomos muaji mars dhe fillimi i muajit prill, korrespondon me muajin e fundit të inseminimeve dhe fekondimeve në tufat e lopëve dhe mëshqerrave të cilat pjellin...

Më shumë

Higjiena e mjeljes dhe manipulimi i qumështit ka rendësi të madhe në prodhimin e produkteve të sigurta për shëndetin e konsumatorëve prandaj ju këshillojmë të zbatoni rregullat e mëposhtme:

−...

Më shumë

Për dhentë që mbarështohen në zonën e ngrohta, fundi i muaji qershor është afati i ndërzimit, ndërsa për zonat e ftohta është muaji përgatitor për t’u ndërzyer ato në muajin korrik. Kujdes dhe...

Më shumë

Në kushtet e krijuara nga moti i ftohtë me dëborë dhe lagështirë ju këshillojmë:
Ambientet e mbarështimit (stallat) të jenë të ventiluar mirë, pamvarsisht nga temperaturat me qëllim eliminimin e...

Më shumë