Broshura

1. PEMËT FARORE, DRUFRUTORËT FARORË
Llojet e këtij grupi i bashkon tipi i frutit që është i rremë. Pjesa që konsumohet përbëhet nga inde që rrjedhin nga zhvillimi i bazës së kupës, vezores dhe karpelat...

Më shumë

Pemët frutore përbëhen nga organet vegjetative (rrënja, trupi, gjethet) dhe në organe të riprodhimit (lulja, fruti). Lidhur me vendosjen e organeve ndaj sipërfaqes së tokës, dallojmë: sistemin...

Më shumë