Këshilla

Është momenti i përfundimit të plehërimi baze në pemëtoret që nuk janë përdorur plehra kimike, punimi i tokës, si dhe trajtimet dimërore me preparate me bazë bakri ose me vajra minerale, pasi jemi në...

Më shumë

Në kulturën e ullirit

Të vazhdoj monitorimi i prekies nga miza e ullirit dhe tenja. Në varsi të shkallës së prekies të meren masa për luftimin e tyre. Në kultivarët me pjekie të herëshme si Frantojo,...

Më shumë