Teknologji

Per fermeret, ngritja e pemëtoreve te reja është një investim me vlera te medha dhe gabimi me i vogel ne fillim është me kosto te lartë dhe i pa korigjueshem me vonë. Per te mos gabuar qysh ne fillim,...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se çfare parimesh duhen ndjekur gjate krasitjeve formuese KORDON te pemet...

Më shumë

Qellimi i keaj fletepalosje eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se çfare parimesh duhen ndjekur gjate krasitjeve formuese KUPORE te pemet...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se çfare parimesh duhen ndjekur gjate krasitjeve formuese PALMETE te pemet...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje eshte, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se ÇFARE PARIMESH DUHEN NDJEKUR GJATE KRASITJEVE FORMUESE PIRAMIDALE te...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se ÇFARE DUHET DITUR GJATE KRASITJEVE VERORE (gjate vegjetacionit) te pemet...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se çfare duhet bere GJATE KRASITJEVE PRODHUESE (pas hyrjen ne podhimin te plote...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: t’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine rreth ujitjes ne pemetore. Kur duhet te filloje ujitja? Ujitja duhet te...

Më shumë

Qellimi i kesaj fletepalosje, eshte: T’ju jape fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine rreth plehrimit ne pemetore. Megjithese bimët e pemeve frutore, fale sistemit...

Më shumë